Paluu tulevaisuuteen

- neljän kansanedustajan ajatuksia periaateohjelmatyön käynnistämiseksi

 

Viisitoista vuotta sitten veimme Suomea länteen ja avasimme markkinoita niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Ymmärsimme, että Suomen menestys perustuu vapaakauppaan ja vanhojen menestyjien haastamiseen.

Tällä vuosikymmenellä olemme menettäneet tulevaisuuden rakentajan itsetunnon ja taantuneet kaksinaamaiseen protektionismiin.

Olemme unohtaneet kansankodin rakentamisen tulevaisuuteen kurkottavan asenteen ja jämähtäneet poteroihin. Olemme unohtaneet mikä 2000-luvun vapaudessa on tärkeintä.

Eduskuntatyö pitää ajatella uudelleen. 90% eduskunnan virallisesta työstä on turhaa. Petos prosesseissa helpottaa petosta sisällöissä. Se on liian pitkään ollut tabu – peitteleminen ei toimi.

Meidän on palattava tulevaisuuteen.

Kirjan pdf-versio löytyy täältä, kirjan voi myös tilata tästä.

 

Sote-seminaarin yleisöä

Sote-reformi ja valinnanvapaus -seminaarit 16. ja 30.3.2016

 

Helsingissä 16. maaliskuuta järjestetty seminaari sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapauden teemasta keräsi kokoustilan täyteen asian harrastajia ja asiasta päättäviä. Edellisenä päivänä julkaistu, Mats Brommelsin johtaman työryhmän väliraportti Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen oli herättänyt laajaa kiinnostusta. Kansanedustaja Ben Zyskowicz halusi tietää miten estetään kustannusten kasvaminen valinnanvapausmallissa. Professori Mats Brommellsin vastaus lähti tuottajien korvausperusteiden esittelemisestä, joiden osalta valittavana on kapitaatioperusteisia, terveyshyötyihin perustuvia ja suoritteiden määriin tukeutuvia korvausmalleja - ja niiden yhdistelmiä. Myös julkinen palvelulupaus säätelee kustannuskehitystä. Keskustelua herätti myös vasemmiston harrastama "voittoja verorahoilla" pelottelu. Vastakysymys kuului: miten esim. ruuanjakelu voi perustua yksityisiin yrityksiin, vaikka se liittyy ihmisen perustarpeisiin? Miten ruuanmyynnillä saa tehdä voittoa, mutta terveyspalveluilla ei?

Tilaisuudessa esitettyjä, professori Mats Brommellsin sekä pormestari Anna-Kaisa Ikosen dioja löytyy oheisista linkeistä. Alimmaisena varapuhemies Paula Risikon diat 30.3 tilaisuudesta.

https://toivoajatuspaja-fi.directo.fi/@Bin/235659/VV_esitys_160216.pptx

https://toivoajatuspaja-fi.directo.fi/@Bin/235662/Väliraportin_julkistamistilaisuus_150316_lopullinen.pptx

https://toivoajatuspaja-fi.directo.fi/@Bin/235665/Sotehallinto+kaupungin+näkökulmasta+16032016.pptx

https://toivoajatuspaja-fi.directo.fi/@Bin/235668/Sote-ja+maakuntauudistus+suppea+versio+140316.pptx

https://toivoajatuspaja-fi.directo.fi/@Bin/236460/2016_vpmRisikko_sote_Toivoajatuspaja.pptx

 

SOTE-uudistuu - unohtuiko jotain?

 

Onko sote-järjestämislaista tulossa pelkkä johtosääntö ilman hyvinvointipyrkimysten sielua ja henkeä? Mitä voisivat olla järjestämislakiin tarvittavat palvelulupaukset, kansalaisille ajateltavat hyödyt kun järjestämistapa uudistetaan? Miten kehitetään hyvinvointimarkkinoita, joiden varassa lepää valinnanvapauden toteutuminen käytännössä? Mm. näihin kysymyksiin haetaan vastauksia uudessa Näkökulma-julkaisussa.

Lue lisää.

 

Tinker Tailor Soldier Spy

Marraskuussa järjestetyn vakoilua ja tiedustelutoimintaa käsitelleen seminaarin raportti on valmistunut. Raportissa on kansanedustaja Pertti Salolaisen kommenttipuheenvuoro "Finland needs new legislative tools for gathering information", Viron eurokansanedustaja Tunne Kelamin artikkeli "From quiet resistance to outracing a dictatorship", tohtori Jukka Seppisen kirjoitus "Cold war, hot intelligence" sekä tohtori Alpo Rusin artikkeli "Espionage as a method of a modern hybrid war".

Lue raportti täältä.

 

MEP Tunne Kelam

Tinker Tailor Soldier Spy – Pappi, Lukkari, Talonpoika, Vakooja

 

Suomen Toivo -ajatuspaja järjesti yhdessä WMCESn kanssa 16.11.2015 Helsingissä seminaarin tiedustelun historiasta ja tämän päivän uusista menetelmistä mm. hybridisodan muodossa. Kansanedustaja Pertti Salolainen kertoi uuden tiedustelulain valmistelusta, virolainen europarlamentaarikko Tunne Kelam puolestaan oman henkilöhistoriansa Viron itsenäisyysliikkeen aktivistina Neuvostoliiton tiedustelun puristuksessa. Pitkän linjan historiantutkija ja diplomaatti Jukka Seppinen valotti kylmän sodan historiaa ja Suomen taitelua Neuvostoliiton painostuksen alla. Diplomaatti ja historiantutkija Alpo Rusi puolestaan kuvasi modernin tiedustelutoiminnan menetelmiä luennossaan hybridisodankäynnistä. Alpo Rusin mukaan Suomeen neuvostoaikana syntyneet tiedusteluverkostot on jätetty putsaamatta. WMCESn tervehdyksen tilaisuuteen toi Henna Hopia esitellen kirjaansa Dawn of the Drones: Europe's Security Response to the Cyber Age.

 

Verkkouutiset kirjoitti Rusin luennosta uutisessaan Näin Venäjän tiedustelupalvelu vaikuttaa Suomessa.

Alpo Rusin englanninkielinen esitelmä Espionage as a method of a Modern Hybrid War

Oheisella videolla kansanedustaja Pertti Salolainen kertoo tiedustelulainsäädännön tarpeesta ja valmistelun etenemisestä Suomessa. Viron eurokansanedustaja Tunne Kelam kuvailee digitalisaation uhkia ja mahdollisuuksia tiedustelutoiminnassa.

 

 

Professori Arto Haveri

Itsehallintoalueet tulevat

 

Suomen Toivo -ajatuspaja ja Perussuomalaisten Suomen Perusta järjestivät sote-uudistusta käsitelleen seminaarin Helsingissä 24.marraskuuta.

Hotelli Presidenttiin saapui 40 uudistuksesta kiinnostunutta kuuntelemaan professori Arto Haverin sekä kansanedustajien Sanna Lauslahti (kok.) ja Toimi Kankaaniemi (PS.) arviota tilanteesta.

Itsehallintolueiden lisäbyrokratiasta kysyttäessä Haveri totesi, että kuntayhtymien sulautuessa itsehallintoalueisiin häviää n. 7000 luottamushenkilöpaikkaa. Keskustelussa nousi esiin myös mielenkiintoinen paradoksi: itsehallintoalueiden perustamista perustellaan kansainvälisillä esimerkeillä. Lähes kaikissa vertailumaissa on väliportaalla oma hallinto, miksei siis Suomessa? Toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa havitellaan jotain sellaista, mitä missään muualla maailmassa ei ole toteutettu. Argumentit muuttuvat siis joustavasti.

Keskustelussa nousi esiin myös huoli julkisten kustannusten noususta yksityisesti kustannettujen terveyspalvelujen siirtyessä julkisesti rahoitettaviksi valinnanvapausjärjestelmän kautta. Ratkaisuja ongelmaan löytynee edellyttämällä valintaa sen osalta missä järjestelmässä haluaa valinnanvapautta hyödyntää (vakuutusperusteinen, työterveys, YTHS, julkisrahoitteinen), palvelupauksen täsmentämisen kautta (mitkä palvelut määritellään julkisrahoitteisiksi ja mille kohderyhmille), tuottajien välisen kilpailun sekä hintasäännöstelyn kautta (julkisesti määritelty hintakatto myös yksityisten tuottamille palveluille siltä osin kun ovat julkisen rahoituksen piirissä).

Professori Arto Haverin luentodiat löydät täältä.

SOTE saatava uusille urille

 

Suomen Toivo -ajatuspajan uuteen Näkökulma-lehteen on kerätty yhteen argumentit, jotka osoittavat ettei sote-uudistuksen valmistelua kannata jatkaa vanhalta pohjalta. Eduskunnan eri valiokuntien ja ministeriöiden lausunnot lakiluonnoksesta olivat tyrmääviä. Lisäksi artikkelikokoelmassa pohditaan KEVA-tyyppisen ratkaisun mahdollisuutta vahvan kunnallisen itsehallinnon oloissa, erillisen valinnanvapauslain säätämistä sekä rahoitus ja rakenneuudistuksen keskinäistä suhdetta. Viiden artikkelin kokonaisuuteen ovat kirjoittaneet Tapani Mäkinen, Aatos Hallipelto, Ilmo Parvinen, Lasse Lehtonen ja Markku Pyykkölä.

Lue, tallenna, tulosta

 

 

Kuvassa Päivi Janka (TEM), Pekka Haavisto, Eija-Riitta Korhola sekä Jussi Seppälä

Huuda hiileen ja puhalla tuuleen

- kestävän energiapolitiikan aamiaistilaisuus

 

Suomen Toivo -ajatuspaja ja Wilfried Martens Centre for European Studies järjestivät energiapoliittisen tilaisuuden Helsingissä 16.4.2015. Pekka Haaviston ja Eija-Riitta Korholan energiapoliittiset teesit on katsottavissa videolla osoitteessa https://www.facebook.com/toivoajatuspaja?fref=ts

Kuvassa toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, kansanedustaja Eero Lehti ja professori Risto Harisalo

Kuntakeitos ja sen monet kokit -seminaari

 

Suomen Toivo -ajatuspaja järjesti seminaarin kunnallishallinnon tulevaisuuden visioista Helsingissä 31.3.2015. Tilaisuudessa kuulimme yhteenvedon suurimpien puolueiden vaaliohjelmissa esiintyvistä kuntapolitiikan tavoitteista, professori Risto Harisalon lennokkaan analyysin kuntauudistuksen esteistä ja edellytyksistä sekä vaihtoehtoisista etenemisteistä. Esitystä kommentoivat toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ja kansanedustaja Eero Lehti.

Kansanedustaja Eero Lehti vannoi kommenttipuheenvuorossaan avoimen kilpailun nimeen kehityksen edistäjänä, mutta näkee, että kunnallishallinnossa kilpailua vastustetaan omien etujen suojaamiseksi. Käyttäen esimerkkinä Keravaa ja Helsinkiä, Lehti muistutti kuntien välisistä huikeista tuottavuuseroista. Peruskoulu-uudistuksesta voitaisiin ottaa oppia myös sote-uudistukseen; kunta kerrallaan, pienemmistä aloittaen.
 

Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma esitti, että eri puolilla Suomea voitaisiin löytää erilaisia ratkaisuja kunnallishallinnon ongelmiin, sen sijaan että "nyt etsitään samanlaisia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin". Pitäisi edetä visio edellä, ja valita sopivat rakenteet vision mukaan. Mäki-Lohiluoma ei hyväksy avoimen kilpailun mallia varauksetta, mutta sen sijaan peräänkuuluttaa avoimuutta, jotta kuntien tietoja voisi vertailla keskenään.

Tilaisuudesta koostettu video löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/toivoajatuspaja?fref=ts

Noste-lehden suuri vaalianalyysi

Vaalivääntö

 

Mitä hyvinvointipoliittisia tavoitteita puolueilla on eduskuntavaaleissa? Millaista yhteiskuntaa niillä tavoitellaan? Noste, Huoltaja-säätiön ja SOSTE ry:n julkaisu, kutsui kuusi ammatikseen ajattelevaa väittelemään kevään vaaleista.

Lue lisää ›

Nina Suomalainen kuvaa eurooppalaista elintarviketaloutta

Nälkää ja ruokahävikkiä vai ruokaa kestävästi kaikille?

 

Suomen Toivo -ajatuspaja järjesti Korjausliike-risteilyn (7.-8.3.2015) yhteydessä seminaarin elintarvikepolitiikasta yhdessä Keskustan e2-ajatuspajan kanssa. Miten ilmastonmuutos ja väestönkasvu muuttavat elintarviketaloutta, millaisia ovat kestävät kulutusvalinnat ja tuotantotavat, miten hävikki hyödynnetään ja ruokaturva taataan? Mikä on globaali vastuu ruokakysymyksissä? Aiheesta puhuivat Helka Lamminkoski ja Nina Suomalainen. Ajatuspaja e2:n projektista voit lukea lisää osoitteesta http://e2.fi/miten-ruoka-riittaa/

Kuvassa paneelin pj. Tapani Ruokanen sekä panelistit Simo Grönroos (Suomen Perusta -ajatuspaja), Karina Jutila (e2), Mikko Majander (Kalevi Sorsa -säätiö) sekä Markku Pyykkölä (Suomen Toivo -ajatuspaja)

Mistä Suomelle uusi päämäärä?

 

SITRA on valmistellut oman ehdotuksensa strategiseksi hallitusohjelmaksi. Ohjelman esittelytilaisuudessa (10.2.2015) ajatuspajojen edustajia pyydettiin esittelemään näkemyksiä strategisen otteen vahvistamisesta poliittisessa päätöksenteossa. Suomen Toivo -ajatuspajan näkemykset on kirjattu oheiseen artikkeliin. Keskeistä olisi selkeyttää vaaliasetelmia siten, että äänestäjien valittavaksi olisi tarjolla selkeitä blokkeja. Toinen ehdotus liittyy opposition aseman vahvistamiseen. Hallitus on pystyttävä haastamaan oikeasti. Poliittinen teatteri, jossa kaikki hallituksen ajatukset todetaan huonoiksi, ei ole kansalaisten silmissä uskottavaa eikä rakenna älykästä dialogia hallituksen ja oppostion välille.

Pieniä tarinoita byrokratiasta

- uusi julkaisu Sääntely-Suomesta

 

Suomen Toivo -ajatuspaja on julkaissut uuden kirjan sääntelystä. Kirjassa aiheesta kirjoittavat professorit Risto Harisalo ja Martti Häikiö sekä kansanedustajat Sanna Lauslahti, Sari Sarkomaa, Lasse Männistö ja Heikki Autto. Yrittäjien näkökulmaa tuovat esille Jukka Niemelä, Pauli Talvitie, Anssi Kujala, Henri Heikkinen ja Veikko Sorvaniemi. HUS:n hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen kertoo terveydenhuollon lupabyrokratiasta.

"Kokonaisten toimialojen kehittyminen rampautetaan sääntelyllä. Yrittäjien aikaa hukataan valvontaan ja byrokratiaan. Kuntapäättäjät tekevät epäoptimaalisia päätöksiä regulaation toimeenpanijoina. Kansalaiset kiukustuvat holhoavasta elämäntapaohjailusta."

Pieniä tarinoita byrokratiasta kuvaa isoa ongelmavyyhteä pienin tapausesimerkein. Niiden kaikkien takana on liiallinen innokkuus hallita maailmaa rationaalisuuden sumuverhon takaa, keskusohjauksen ihmeitä tekevään voimaan luottaen."

 

Voit tilata kirjan täältä tai tallentaa PDF-version.

Tales On Red Tape In Finland

 

A compilation of cases in English based on the Pieniä tarinoita byrokratiasta –book added with a case example from Estonia. Order a print edition or save as pdf.

"Regulation is often an absolute necessity. We need joint standards to ensure consumer safety and functioning markets, but when does useful regulation – means to an end - become distorted, an end per se? Unnecessary, excessive, even arbitrary regulation halts the development of entire branches in Finland. Entrepreneurs struggle with red tape, citizens get annoyed of state control and overlapping authorities.

This book is a compilation of frustration and exhaustion, but it also embraces creativity and suggests smart solutions for the future. Small tales of red tape are to learn from: man-made rules can be changed."

Print edition

Pdf

Sote uudistuu - valinnavapaus ja kilpailu käyttöön

 

Suomen Toivo -ajatuspaja on julkaissut kirjan ajankohtaisesta sote-uudistuksesta. Kirjan teesien mukaan tilaaja ja tuottaja on erotettava toisistaan. Kansalaisella on oltava vapaus valita ja "rahan on seurattava kuluttajaa". Valinnan vapaudesta ja vastuusta saadaan hyötyä, kun yksityiset ja julkiset toimijat asetetaan aidosti samalle viivalle.

Tutustu ja tilaa osoitteessa http://www.toivoajatuspaja.fi/saatio/suomen-sote-uudistuu/

Hallintotieteiden tohtori Jaakko Pitkänen
Professori (emeritus) Risto Harisalo

Poliittisen päätöksenteon ongelmat


Juridinen aktiivisuus yhteiskunnan kehittämisen keihäänkärkenä on ollut hyvin suosittua. On ajateltu, että sen avulla yhteiskunnallisia olosuhteita voidaan kehittää nopeasti, rationaalisesti ja vaikuttavasti. Monilta on kuitenkin jäänyt huomaamatta, että tällainen tapa, lainsäädännön kautta yhteiskunnan kehittäminen, on liian nopea ollakseen hyödyllinen, liian ennakoimaton ollakseen järkevä ja aivan liikaa sidoksissa vahvojen intressitahojen ajankohtaisiin intresseihin auttaakseen ratkaisemaan merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia.

Lue artikkeli.

Suomen Toivo -ajatuspaja - kommentoi Kynävierasta
Suomen Toivo -ajatuspaja Facebookissa
Suomen Toivo -ajatuspaja | Tilaa uutiskirje
Suomen Toivo -ajatuspaja | Kirjatilaus