Tehoa ja turvaa valinnanvapaudella

 

Uusi Näkökulma-paperi käsittelee sote-uudistukseen liittyvää valinnanvapauden teemaa pohdiskellen millaisia työkaluja, valinnanvapautta edistäviä menettelytapoja, pitäisi ottaa käyttöön eri tyyppisten asiakasryhmien kanssa. Samat työkalut eivät sovi erikoissairaanhoitoon, pitkäaikaishoivaan ja eriytyneeseen vastaanottotoimintaan. Asiantuntijalääkäri Ilmo Parvinen ehdottaa, että ohjausvastuullisten omalääkärien pitäisi olla itsenäisiä pienyrittäjiä.

Lue artikkeli

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeiset teemat

 

Keväällä 2016 toimeenpannun verkkohaastattelun tulokset on tiivistetty raporttiin, jonka löydät täältä. Avoimeen ideointiin ja tavoitteiden priorisointiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisistä teemoista osallistui yli 1500 vastaajaa. Eniten keskustelua herättivät NATO ja Venäjä. Enemmistö vastaajista oli Nato-yhteistyön tiivistämisen kannalla.

 

 

 

Sosiaalinen media-

poliittisen vaikuttamisen uusi voima

versio 2.0

Millaisia suomalaiset ovat somen käyttäjinä? Miten sosiaalisen median maailmassa vaikutetaan? Mistä muodostuu toimiva ja monipuolinen verkkoläsnäolo? Blogit, twitter, wikit, YouTube, Facebook, Instagram ja mitä kaikkea muuta onkaan tarjolla.

Lue uusi, Ari-Matti Auvisen tuottama julkaisu https://toivoajatuspaja-fi-bin.directo.fi/…/Toivo_Some-opas…
Tai tilaa se osoitteesta https://www.toivoajatuspaja.fi/julkaisut/

 

 

Paluu tulevaisuuteen

- neljän kansanedustajan ajatuksia periaateohjelmatyön käynnistämiseksi

 

Viisitoista vuotta sitten veimme Suomea länteen ja avasimme markkinoita niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Ymmärsimme, että Suomen menestys perustuu vapaakauppaan ja vanhojen menestyjien haastamiseen.

Tällä vuosikymmenellä olemme menettäneet tulevaisuuden rakentajan itsetunnon ja taantuneet kaksinaamaiseen protektionismiin.

Olemme unohtaneet kansankodin rakentamisen tulevaisuuteen kurkottavan asenteen ja jämähtäneet poteroihin. Olemme unohtaneet mikä 2000-luvun vapaudessa on tärkeintä.

Eduskuntatyö pitää ajatella uudelleen. 90% eduskunnan virallisesta työstä on turhaa. Petos prosesseissa helpottaa petosta sisällöissä. Se on liian pitkään ollut tabu – peitteleminen ei toimi.

Meidän on palattava tulevaisuuteen.

Kirjan pdf-versio löytyy täältä, kirjan voi myös tilata tästä.

 

Sote-seminaarin yleisöä

Sote-reformi ja valinnanvapaus -seminaarit 16. ja 30.3.2016

 

Helsingissä 16. maaliskuuta järjestetty seminaari sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapauden teemasta keräsi kokoustilan täyteen asian harrastajia ja asiasta päättäviä. Edellisenä päivänä julkaistu, Mats Brommelsin johtaman työryhmän väliraportti Valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen oli herättänyt laajaa kiinnostusta. Kansanedustaja Ben Zyskowicz halusi tietää miten estetään kustannusten kasvaminen valinnanvapausmallissa. Professori Mats Brommellsin vastaus lähti tuottajien korvausperusteiden esittelemisestä, joiden osalta valittavana on kapitaatioperusteisia, terveyshyötyihin perustuvia ja suoritteiden määriin tukeutuvia korvausmalleja - ja niiden yhdistelmiä. Myös julkinen palvelulupaus säätelee kustannuskehitystä. Keskustelua herätti myös vasemmiston harrastama "voittoja verorahoilla" pelottelu. Vastakysymys kuului: miten esim. ruuanjakelu voi perustua yksityisiin yrityksiin, vaikka se liittyy ihmisen perustarpeisiin? Miten ruuanmyynnillä saa tehdä voittoa, mutta terveyspalveluilla ei?

Tilaisuudessa esitettyjä, professori Mats Brommellsin sekä pormestari Anna-Kaisa Ikosen dioja löytyy oheisista linkeistä. Alimmaisena varapuhemies Paula Risikon diat 30.3 tilaisuudesta.

https://www.toivoajatuspaja.fi/@Bin/235659/VV_esitys_160216.pptx

https://www.toivoajatuspaja.fi/@Bin/235662/Väliraportin_julkistamistilaisuus_150316_lopullinen.pptx

https://www.toivoajatuspaja.fi/@Bin/235665/Sotehallinto+kaupungin+näkökulmasta+16032016.pptx

https://www.toivoajatuspaja.fi/@Bin/235668/Sote-ja+maakuntauudistus+suppea+versio+140316.pptx

https://www.toivoajatuspaja.fi/@Bin/236460/2016_vpmRisikko_sote_Toivoajatuspaja.pptx

 

MEP Tunne Kelam

Tinker Tailor Soldier Spy – Pappi, Lukkari, Talonpoika, Vakooja

 

Suomen Toivo -ajatuspaja järjesti yhdessä WMCESn kanssa 16.11.2015 Helsingissä seminaarin tiedustelun historiasta ja tämän päivän uusista menetelmistä mm. hybridisodan muodossa. Kansanedustaja Pertti Salolainen kertoi uuden tiedustelulain valmistelusta, virolainen europarlamentaarikko Tunne Kelam puolestaan oman henkilöhistoriansa Viron itsenäisyysliikkeen aktivistina Neuvostoliiton tiedustelun puristuksessa. Pitkän linjan historiantutkija ja diplomaatti Jukka Seppinen valotti kylmän sodan historiaa ja Suomen taitelua Neuvostoliiton painostuksen alla. Diplomaatti ja historiantutkija Alpo Rusi puolestaan kuvasi modernin tiedustelutoiminnan menetelmiä luennossaan hybridisodankäynnistä. Alpo Rusin mukaan Suomeen neuvostoaikana syntyneet tiedusteluverkostot on jätetty putsaamatta. WMCESn tervehdyksen tilaisuuteen toi Henna Hopia esitellen kirjaansa Dawn of the Drones: Europe's Security Response to the Cyber Age.

 

Verkkouutiset kirjoitti Rusin luennosta uutisessaan Näin Venäjän tiedustelupalvelu vaikuttaa Suomessa.

Alpo Rusin englanninkielinen esitelmä Espionage as a method of a Modern Hybrid War

Oheisella videolla kansanedustaja Pertti Salolainen kertoo tiedustelulainsäädännön tarpeesta ja valmistelun etenemisestä Suomessa. Viron eurokansanedustaja Tunne Kelam kuvailee digitalisaation uhkia ja mahdollisuuksia tiedustelutoiminnassa.

 

 

Professori Arto Haveri

Itsehallintoalueet tulevat

 

Suomen Toivo -ajatuspaja ja Perussuomalaisten Suomen Perusta järjestivät sote-uudistusta käsitelleen seminaarin Helsingissä 24.marraskuuta.

Hotelli Presidenttiin saapui 40 uudistuksesta kiinnostunutta kuuntelemaan professori Arto Haverin sekä kansanedustajien Sanna Lauslahti (kok.) ja Toimi Kankaaniemi (PS.) arviota tilanteesta.

Itsehallintolueiden lisäbyrokratiasta kysyttäessä Haveri totesi, että kuntayhtymien sulautuessa itsehallintoalueisiin häviää n. 7000 luottamushenkilöpaikkaa. Keskustelussa nousi esiin myös mielenkiintoinen paradoksi: itsehallintoalueiden perustamista perustellaan kansainvälisillä esimerkeillä. Lähes kaikissa vertailumaissa on väliportaalla oma hallinto, miksei siis Suomessa? Toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa havitellaan jotain sellaista, mitä missään muualla maailmassa ei ole toteutettu. Argumentit muuttuvat siis joustavasti.

Keskustelussa nousi esiin myös huoli julkisten kustannusten noususta yksityisesti kustannettujen terveyspalvelujen siirtyessä julkisesti rahoitettaviksi valinnanvapausjärjestelmän kautta. Ratkaisuja ongelmaan löytynee edellyttämällä valintaa sen osalta missä järjestelmässä haluaa valinnanvapautta hyödyntää (vakuutusperusteinen, työterveys, YTHS, julkisrahoitteinen), palvelupauksen täsmentämisen kautta (mitkä palvelut määritellään julkisrahoitteisiksi ja mille kohderyhmille), tuottajien välisen kilpailun sekä hintasäännöstelyn kautta (julkisesti määritelty hintakatto myös yksityisten tuottamille palveluille siltä osin kun ovat julkisen rahoituksen piirissä).

Professori Arto Haverin luentodiat löydät täältä.

Pieniä tarinoita byrokratiasta

- uusi julkaisu Sääntely-Suomesta

 

Suomen Toivo -ajatuspaja on julkaissut uuden kirjan sääntelystä. Kirjassa aiheesta kirjoittavat professorit Risto Harisalo ja Martti Häikiö sekä kansanedustajat Sanna Lauslahti, Sari Sarkomaa, Lasse Männistö ja Heikki Autto. Yrittäjien näkökulmaa tuovat esille Jukka Niemelä, Pauli Talvitie, Anssi Kujala, Henri Heikkinen ja Veikko Sorvaniemi. HUS:n hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen kertoo terveydenhuollon lupabyrokratiasta.

"Kokonaisten toimialojen kehittyminen rampautetaan sääntelyllä. Yrittäjien aikaa hukataan valvontaan ja byrokratiaan. Kuntapäättäjät tekevät epäoptimaalisia päätöksiä regulaation toimeenpanijoina. Kansalaiset kiukustuvat holhoavasta elämäntapaohjailusta."

Pieniä tarinoita byrokratiasta kuvaa isoa ongelmavyyhteä pienin tapausesimerkein. Niiden kaikkien takana on liiallinen innokkuus hallita maailmaa rationaalisuuden sumuverhon takaa, keskusohjauksen ihmeitä tekevään voimaan luottaen."

 

Voit tilata kirjan täältä tai tallentaa PDF-version.

Sote uudistuu - valinnavapaus ja kilpailu käyttöön

 

Suomen Toivo -ajatuspaja on julkaissut kirjan ajankohtaisesta sote-uudistuksesta. Kirjan teesien mukaan tilaaja ja tuottaja on erotettava toisistaan. Kansalaisella on oltava vapaus valita ja "rahan on seurattava kuluttajaa". Valinnan vapaudesta ja vastuusta saadaan hyötyä, kun yksityiset ja julkiset toimijat asetetaan aidosti samalle viivalle.

Tutustu ja tilaa osoitteessa http://www.toivoajatuspaja.fi/saatio/suomen-sote-uudistuu/

Toiminnanjohtaja Markku Pyykkölä

Millaisen periaateohjelman kokoomus tarvitsee?


Kokoomus on haastanut puolueen jäsenet periaateohjelman uudistamistyöhön. Valmista pitäisi tulla vuonna 2018 kun puolue täyttää 100 vuotta. Oheisessa artikkelissa suositellaan lähtemistä puhtaalta pöydältä. Nykyinen periaateohjelma ei ole ohjannut puolueen toimintaa eikä sitä juurikaan tunneta jäsenistön keskuudessa. Malliksi kirjoituksessa nostetaan Heritage Foundationin tiiviiksi taottu toiminta-ajatus.

Lue artikkeli.

Suomen Toivo -ajatuspaja - kommentoi Kynävierasta
Suomen Toivo -ajatuspaja Facebookissa
Suomen Toivo -ajatuspaja | Tilaa uutiskirje
Suomen Toivo -ajatuspaja | Kirjatilaus